Loading...

Varis akademija: Da se!

Za zagotavljanje ustreznih znanj in veščin ima Varis od leta 2021 oblikovano lastno akademijo. Namenjena je krepitvi kompetenc: izobraževanju in usposabljanju obstoječih in potencialnih novih zaposlenih.

Akademija je pomemben dejavnik Varisove inovativne organizacijske kulture Da se! ter neprestanega razvoja ljudi in organizacije. Na treningih sodelujoči krepijo svoje kompetence in prispevajo k uresničevanju razvojnega potenciala in strateških ciljev Varisa.

»Marsikdo se na novo delovno mesto ne prijavi zato, ker zanj nima ustreznih veščin in znanj, obenem pa se mu morda zdi, da je že prepozno za ponovno sedenje v šolskih klopeh. Z Varis akademijo to spreminjamo in ponujamo edinstveno priložnost učenja!«

Matej Furlan, vodja splošne službe

TOP 8 poklicev v Varisu

Postanite mojster za
gotove kopalnice!

Kot udeleženec Varis akademije se lahko priučite za nova dela in veščine – s pomočjo mentorjev, starejših delavcev, ki prenašajo svoje znanje in izkušnje na nove sodelavce.

Predhodne izkušnje niso potrebne
Delo pod mentorskim vodstvom
Učenje iz prakse

Varis akademije se lahko udeležijo:

  • Potencialni novi zaposleni;
  • Zaposleni, ki se želijo dodatno izobraževati;
  • Študentje za študentsko delo;
  • Dijaki in študentje za opravljanje obvezne prakse.

Varis mojstri vas bomo veseli.

KREPIMO KLJUČNE KOMPETENCE
ZAPOSLENIH

S pomočjo izobraževanj in usposabljanj prepoznavamo talente in krepimo ključne kompetence zaposlenih. Sodelavce opremljamo z dodatnimi znanji za delo na zahtevnejših delovnih operacijah in tehnoloških postopkih ter jih kalimo v odlične mojstre. Po opravljeni akademiji so zaposleni odlični:

  • varilci;
  • ključavničarji;
  • zidarji;
  • pleskarji;
  • keramičarji.

Se želite tudi vi pridružiti kolektivu v dinamičnem okolju? Vas veseli razgibano delo, kjer lahko udejanjite svoje potenciale? Iščemo sodelavce, ki se želijo učiti, so željni novih izkušenj in bi z nami soustvarjali uspešno prihodnost našega podjetja.


Starejši učijo mlajše
in mlajši starejše

Starejši zaposleni se morda srečujejo s skrbjo, kako bodo lahko še naprej opravljali fizično zahtevna dela. V Varis akademiji mlajši delavci usposabljajo starejše za kvalificirana dela, ki so lažja, kar razbremeni starejše delavce težaških del in hkrati predstavlja medgeneracijski prenos znanj.

Varis akademija starejšim zaposlenim omogoča hitrejši prenos znanj, razbremenitev težaških del in posledično manj možnosti za poškodbe na delu ter možnost podaljšanja delovne dobe.

Razbremenitev težaških del
Manj možnosti za poškodbe na delu
Lažje in hitrejše učenje z mentorjem
Možnost podaljšanja delovne dobe