Loading...

»ULTRA REC« Razvoj trajnostnega gradbenega elementa na osnovi reciklata odpadnega betona

V okviru javnega razpisa »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO«, ki je financiran s strani Republike Slovenije iz Načrta za okrevanje in odpornost in Evropske unije iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, NextgenerationEU, podjetji VARIS LENDAVA d.o.o. in IGMAT d.o.o. izvajata raziskovalno razvojni projekt z nazivom:

»ULTRA REC« Razvoj trajnostnega gradbenega elementa na osnovi reciklata odpadnega betona«

Trajanje programa: 12/2023 – 11/2025
Skupna finančna vrednost: 597.835 EUR
Delež EU financiranja: 280.472 EUR

Namen operacije: razviti ultra lahke in vrhunsko izolativne predpripravljene gradbene elemente na osnovi reciklata odpadnega materiala.

Cilj operacije: razviti nov, inovativen material s cementnim vezivom z najvišjo izolativnostjo in najnižjo specifično težo glede na primerljive materiale v panogi na svetu, narejen z visoko vsebnostjo reciklata, ki ostane pri lastni proizvodnji.

Podjetje VARIS LENDAVA d.o.o. sodi med tehnološko napredne proizvajalce predfabriciranih kopalnic v svetu. Izredno pomemben izziv, s katerim se soočamo v gradbeništvu je možnost uporabe odpadnega betona, ki ostane pri našem proizvodnem procesu. Z rešitvijo ULTRA REC želimo doseči pomemben konkurenčni in inovativni naskok pri postavljanju novih trendov v proizvodnji gotovih kopalnic, ob tem pa posredno pripomoči k blažitvi podnebnih sprememb, saj rešitev zmanjšuje količino odpadkov na odlagališčih in spodbuja krožno gospodarstvo.

Nakup strojev za povečanje zmogljivosti proizvodnje trajnostnih lahkih gotovih kopalnic

V okviru javnega razpisa »Spodbude za sofinaciranje začetnih investicj na obmejnih problemskih območjih – BIZI NOO in BIZI NOO POSOJILO«, ki je financiran s strani Evropske unije in Republike Slovenije iz Načrta za okrevanje in odpornost, C3K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje – Podpora investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranjanje in nastajanje delovnih mest, se je podjetje VARIS LENDAVA d.o.o. prijavilo s projektom:

»Nakup strojev za povečanje zmogljivosti proizvodnje trajnostnih lahkih gotovih kopalnic«

Trajanje programa: 1.7.2023-30.9.2024
Skupna finančna vrednost: 243.164,10 EUR
Delež EU financiranja: 79.725,00 EUR

Namen projekta: Razširitev zmogljivosti obstoječe proizvodnje in storitve

Cilji projekta: Ker se podjetje VARIS LENDAVA d.o.o. usmerja v večjo proizvodnjo lahkih kopalnic bomo z nakupom strojev (CNC fiber laserskega rezalnika, upogibne stiskalnice, varilnih miz) in vzpostavitvijo lastne proizvodne linije za obdelavo pločevine za konstrukcijo, lahko proizvajali trajnostno lahke gotove kopalnice, ki so energetsko učinkovitejše, porabijo manj materiala na izdelek, so lažje za transport in lažje po teži v primerjavi z betonskimi kopalnicami.
V sklopu projekta bomo zasledovali naslednje cilje:
1. povečanje produktivnosti (povečanje dodane vrednosti na zaposlenega): začetno stanje 48.289,70 EUR, končno: 52.266 EUR
2. snovno učinkovitost (poraba surovin/materiala na enoto izdelka): začetno stanje 337 kg pločevine/GK; končno: 225 kg
3. energetsko učinkovitost (poraba energije na enoto proizvoda/storitve): začetno stanje 121,6 kWh; končno: 62,08 kWh