Reorganizacija vseh poslovnih procesov podjetja Varis Lendava d.o.o. in procesno optimiranje podjetja

 

V okviru javnega razpisa Procesni vavčer 2016-2017, ki je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je naše podjetje Varis Lendava d.o.o., prijavilo operacijo z naslovom:

“Reorganizacija vseh poslovnih procesov podjetja Varis Lendava d.o.o. in procesno optimiranje podjetja”

Podjetje Varis Lendava d.o.o. je hitrorastoče podjetje, kjer smo glede na globalna gospodarska dogajanja v zadnjih letih, morali svoje aktivnosti osredotočili predvsem na izboljšave produktov, v skladu s smernicami trajnostnega razvoja. Zaradi hitrih sprememb in rasti podjetja, bomo posledično v Varisu morali preiti iz obrtniškega nivoja organizacije v strateško organizirano in vodeno podjetje.

Namen peracije: Prehod iz obrtniškega načina dela v procesno organizirano, optimirano in vodeno podjetje, ki bo v prihodnje uspešno vodilo in nadzorovalo vse procese v podjetju.

Cilj operacije: Izdelava Procesne sheme, reorganizacija obstoječih Poslovnih procesov in izdelava Matrik odgovornosti ter izdelava Procesne sheme za posamezne Poslovne funkcije in informacijskih protokolov, med posameznimi poslovnimi funkcijami.

Omenjeno operacijo smo zaključili 14.9.2017.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. www.eu-skladi.si